16th January Thursday                                   

12th February Wednesday

March 12th Thursday

22nd April Wednesday

21st May Thursday                                       

18th June Thursday                                    

15th July Wednesday                                      

August no meeting                                     
17th September Thursday                          

14th October Wednesday                             
12th November Thursday                              

10th December Thursday